Know-how je porod

Základem snižování novorozenecké a mateřské úmrtnosti je dostupnost kvalitní zdravotní péče. Ta je ale mimo realitu řady žen v Zambii. Díky české pomoci se podařilo zajistit moderní vybavení pro zdravotnická střediska a podpořit rozvoj porodnické školy v Mongu. Vyrostlo také předporodní nemocniční ubytování pro ženy žijící příliš daleko od porodnice. „Spolupracujeme s místními porodními bábami a školíme je ve všech činnostech, které se týkají péče o novorozence,“ přibližuje školitelka Patriciah. Novorozenecká úmrtnost klesla v Zambii za poslední roky o desítky procent.